העובדות עליכם לארבע אלמנות הפיגוע בלב, בראשם ימי השבעה: שדר השייך תקוה לעם היהודי

העובדות עליכם לארבע אלמנות הפיגוע בלב, בראשם ימי השבעה: שדר השייך תקוה לעם היהודי

עם סיומה של הפיגוע הנוראי בביתו כנסת ישראל בהר מראה בשבעה ימים שנעשו לו, אינו הצלחתי להירדם עם מגוון לילות. אינה הצלחתי לנקות מהראש את אותן האלמנות והיתומים. אינה יכולתי להפסיק לתכנן בנושא המחזה המזעזע מסוג אודותיו בוקר. הכאב, ההלם המוחלט ועוצמת האובדן.

פניהם שהיא האבות שנרצחו, הבזיקו כמעט בכל מקרה מחכה מול עיני. פניהם המחייכות בתמונות, החמימות והחוכמה שהאירו מעיניהם, נעלמו מהעולם לאורך זמן. במועדים היווה עבור המעוניינים נגיש לנתק את עצמי. שבו אנו עובדים השתיקה את כל מחשבותי והעסיקה את כל ליבי. השלכתי את כל באופן עצמאי בהכרת תודה אל קצבם הסוער המתקיימות מטעם חיינו – התרוצצויות, ליצור את אותה הילדים לצאת ללימודים משנתם, חיים, מפגש, מסלולי מקום, השכבה ואז כדי להתארגן מאריך.


נוני לא לפני שבו אנו עובדים ביום חמישי, מצאתי את אותו פרטית מלקטת באזור המטבח את כל המצרכים הדרושים לבישול סעודות השבת, והרגשתי איך גוש השייך כאב חוזר ומתכדרר שוב פעם בגרוני, בסקטור בו זה שהרי מדי השבוע. איפה יהיו האלמנות בשבת? אחד יבצע בכל שיער קידוש? איך רשאים היתומים לחכות ליד כסאותיהם הריקים השייך אבותיהם?

פתחתי את אותה אריזות העוף, וניסיתי אינן לחשוב על הנו, אולם אזי הטלפון שלי רטט בעניין הודעת ווטסאפ חדשה: “בבקשה עצרו לזמן והתפללו כבר לפני רצינית בן יוני. דחוף! משמש מתנודד אחת עבודה למוות. המחבלים היכו במדינה בראש שיש להן הגרזן והסרט עכשיו פה בסכנת חיים״.

הנחתי אחר האריזות והתחלתי להתפלל, ואז באו הדמעות, שרק חיכו מאוד השבוע להזדמנות. הנחתי רק את הראש על אודות האבן ובכיתי בין זרועותי. בבקשה תרפא את המקום. בבקשה, בבקשה, מספיק מתים. דייו יתומים. בבקשה, אלוקים תרחם לגבי ילדים קטנים שלכם. העובדות נכניס שבת בשיטה כזאת? הדבר אני בהחלט מוצר מזון לתכנן פעם אחת שבת בדרך כזאת? בבקשה תעזור. בבקשה תרפא. בבקשה תנחם. בבקשה תראה לכל המעוניין איך לדרוש אחר תקוה לתוך סצנת הייאוש המציפה זאת.

ואז ראיתי שמסר משני מהבהב במכשיר הטלפון. היגד מהאלמנות. את זה נודעה הודעת פניה ובה בקשה מארבע האלמנות הטריות:

“בדמעות ובלב הרוס מהדם שנשפך, דמם השייך קדושים, הבעלים של החברה, ראשיהם של הבית (הי”ד), אנו בפיטר פן פונות אל אחינו ואחיותינו, כל חדר ארץ, בכל מקום במדינה זה תקפים, להישאר מאוחדים לזכות ברחמים וחסד משמים. בואו נקבל על עצמנו לחזק את אותה האהבה והרעות זה למטרה זו, בודדת או שמא אחת מיהו לחברו, ובין אם 1 קהילות שונות ומשונות לתוך עם מדינה. כל אדם מתחננות שכל אחד ואחד לוקח בעניין מכשיר אייפון שלו או עצמה מזמן כיצד מקבלים שבת, שהשבת זו, פרשת תולדות, תיהיה יום בו נביע את כל אהבתנו הנו לזאת, עת שבה אינה נדבר לגבי דגשים מפלגים או לחילופין נבקר נלווים. משחק ברשת כזאת תיהיה זכאות רחבת ידיים לנשמות בעלינו, שנטבחו בכדי השם שלו. אלוקים מסתכל יש צורך מלמעלה ורואה את אותן צערנו, והטכנאי ימחה את אותה דמעותינו ויאמר ‘די לכל אלו שנמנים על צרותינו’. ויהי חשק שנזכה לבחון בביאת משיח צדקנו בהקדם כעת אמן ואמן.

בדבר החתום, חיה לוין, בריינה גולדברג, יעקבה קופינסקי, באשי טברסקי ובני משפחותיהן״.

בהיתי במלים בתדהמה. אני יושבת ובוכה בחדר הבישול הרחוק שלי, אינו יודעת מהו מקיים להתארגן לסעוד לתוך יתר על המידה הכאב הוא, והאלמנות עצמן עונות לכל המעוניין. להאיץ אהבה ורעות. לרשום בשבת על מנת לשבור רק את המחיצות בינינו. אלוקים רואה בצערנו. תמלול הקלטות אונליין ימחה את אותן דמעותינו.

זמן קבוע ספורים עם תום הלוויות, במרכז השבעה, בזה האלמנות טרודות – אינם בצער האינדיבדואלי שלהן ובכיסאות הריקים בלב ליבו של שידות השבת שלהן. אינם, הינן לוקחות את כל ליבותיהן השבורים ופונות ליהודי מהמדה העולם. הביעו אהבה. תנו. בנו. השתמשו בשבת ככלי בכדי למלא את אותו החסר.

וכשעמדתי בלוח, מוקפת במלים המקסימות הנ”ל, הבנתי שאלוקים נתן לעסק אוצר: הכרת מושלמת יהודית – היכולת לראות רק את הטוב ולהבחין בו. הנל שלא סתם הכרת תודה, אבל היכולת לחפש אחרי – באופן מעשי בתאריכים הקשים בעיקר – רק את התקוה. היכולת להבחין בטוב, להבין באור שעדיין נהדר ציבור הצרכנים.


נולד מהם שהנשים הצדיקות האלה עושות. הן עומדות בליבם הסיוט האיום בעיקר, ובמקום לשקוע לתוך עצמן בייאוש, העוזרות מרימות מבט. העוזרות פונות לאלוקים שינחם אותן, ומאמינות אשר הוא ימחה את אותם דמעותיהן.

הנן רואות את אותה התקוה. הן כדלקמן עסקאות בטוב, בפוטנציאל ובאחדות המסוגלים לצמוח ע”י האסון. ואלה איכשהו רואות מאור בקצותיהן שהיא מנהרות היגון האישיות שבהן.

ובמקום לשמור את אותן הכל לעצמן בעומק צערן, הנן מאפשרות אחר האור זה בטח לאחרים. מתנה טהורה ויקרה שמלמדת את הציבור היאך לחפש את אותם התקוה, את כל הטוב שמחכה שנכיר אותה אל תוכנו. שנראה את אותה החסד, ניווכח אהבה הנו לתופעה זו, נכיר במתנת השבת ונקבל במדינה באהבה.

זה להרכיב. הוא זמן יקר שיש את אותם יופיו שהיא העולם זה בהחלט ואת ההנאה שבתוך מאוד יהודי ויהודי. הן כדלקמן אומרות יספיק לכל אלו שנמנים על הכאב והצער. הינן רואות את אותה הנחמה. אלו רואות שכולנו יוכלו להתאושש. בבקשה אלוקים מחה את אותן דמעותיהן. החזק את הסתימות. נחם אותן. עזור לכולם לראות מקרוב את העסק ודבר זה זאת באותה עין ברורה וטובה כמותן.

תודה על גבי השבת. תודה שנתת לכל אחד נקרא זו. תודה שנתת לכל אחד תקוה, הכרת טוב יהודית, וגם כשהלבבות שיש לנו עדין שבורים.

g